ملقب به مجذوب‌علیشاه

دکتر نورعلی تابنده

دکتر نورعلی تابنده، که سالها زیر شدیدترین محدودیتها ، حبس و حصر خانگی بودند، در بیمارستان مهر تهران در سوم دی‌ ماه ۱۳۹۸ درگذشت. دکتر نورعلی تابنده در ویدیویی، دو سال قبل از فوتش خبر از آغاز حصر خود داد و اعلام کرد که پزشکان وی را معاینه کرده و نظرشان بر این بوده که هیچ گونه بیماری ندارند و عمری طولانی خواهند داشت. بعد از آن در فیلم کوتاه دیگری تلویحاً از سوء قصد به جان خود خبر داد و فرمودند “قبلاً هم به جان اقطاب پیشین سوء قصد شده بود”. چند ماه پس از آن حتی خبر از مسموم کردن تدریجی خود را دادند و در یکی از فیلم‌های کوتاه فرمودند، “به ما «حنظل» می‌دهند و بعد انتظار دارند که ما بگوییم عسل است” و در جای دیگر فرمودند نمی‌دانم در داروهایم چیست که دائماً مرا خواب‌آلود می‌کند و برخی مواقع بیهوش می‌شوم

 

بیشتر بخوانیدکمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده